Početna

POLITIKA

EKOLOGIJA

 GOSPODARSTVO

Linkovi

Kontakt

 

Cementare

 

 

 

Zdravlje ili profit

17.11.2003. održan je okrugli stol na temu “Zdravlje ili profit” na inicijativu predsjednika Hrvatskog helsinškog odbora g. Žarka Puhovskog i bivšeg Ministra zaštite okoliša i prostornog uređenja g. Ive Banca. U prilogu Vam dostavljamo sažetak iz rasprave, te zaključke  koje je naša udruga EKO-2000 donijela na temelju spomenute rasprave.

Srdačan pozdrav,
Ispred udruge EKO-2000,
Željko Šimunović, dipl.ing.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

UDRUGA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA ˝E K O  –  2 0 0 0˝
EKO -  I  -  xx   / 03,  ŽŠ
Zagreb,  18.11.2003. god.

 

HHO – Okrugli stol

“Zdravlje ili profit” 17.11.2003. - Sažetak

 

Uvodno izlaganje predsjednika HHO-a g. Žarka Puhovskog

Uvodno izlaganje Ministra zaštite okoliša i prostornog uređenja g. Ive Banca

 

Iznošenje problema u svezi ispuštanja štetnih tvari uslijed spaljivanja i odlaganja otpada, te posljedicama po zdravlje i okoliš:

1)         Udruga ˝GRIN˝ iz Koromačnog vezano uz tvornicu cementa Koromačno u općini Raša

2)         Udruga ˝EKO 2000˝ iz Podsuseda / Zagreba vezano uz poduzeće CIOS

3)         Udruga ˝Lijepa naša Kaštela˝ iz Kaštel Lukšića vezano uz tvornicu cementa Dalmacijacement

 

Viđenje problematike od strane zagađivača:

1)         Predstavnik poduzeća ˝Holcim˝ iz Švicarske, kao vlasnika cementare Koromačno

2)         Predstavnici poduzeća CIOS, te predstavnik poduzeća Scholz AG kao suvlasnika

3)       Predstavnik ˝Dalmacijacementa˝ u većinskom vlasništvu RMC Grupe

 

Izlaganje predstavnika:

1)         Ministarstva zdravstva

2)         Zavoda za javno zdravstvo

3)         Ministarstva poljoprivrede i šumarstva

 

Diskusija izlagatelja i sudionika:

1)         Predstavnika Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja, te njihovih inspektora uključenih u pojedine slučajeve

2)         Predstavnika Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta iz Zagreba

3)         Predstavnika udruga ˝EKO Kvarner˝ i ˝EKO Zadar˝

4)         Člana poglavarstva grada Kaštela

5)         Načelnika općine Raša

6)         Predstavnika ureda pučkog pravobranitelja

7)         Predstavnika HHO-a

 

             Od strane ekoloških udruga, kao najveće vrijednosti o kojima treba skrbiti država u skladu s ustavom RH, istaknuto je: poštivanje prava čovjeka, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava, te pravo na zdrav okoliš. Pozivajući se na Aarhus-ku konvenciju, čija potpisnica je i RH, kao temeljno načelo zaštite okoliša istaknuto je načelo javnosti i sudjelovanja, što znači: pravo građana na osiguranje pravodobnog obavješćivanja, pravo na slobodan pristup informacijama, odnosno osiguranje sudjelovanja zainteresiranih strana pri institucionalnom rješavanju pitanja zaštite okoliša.

 

 DALMACIJACEMENT

             Po odluci bivšeg Ministra zaštite okoliša i prostornog uređenja g. Bože Kovačevića, za energetske potrebe odobreno ˝Dalmacijacement˝-u spaljivanje 260.000 tona neusporedivo štetnijeg ugljena, u odnosu na dosadašnjih 100.000 tona mazuta. Ujedno, dopušteni prelazak na tehnologiju prilagođenu spaljivanju ugljena omogućava i najavljeno spaljivanje otpada.        

             Naglašena je katastrofalna Uredba Vlade RH o izmjenama i dopunama graničnih vrijednosti emisija (GVE) onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (n.n. 105/02) uz odobrenje bivšeg Ministra zaštite okoliša g. Bože Kovačevića, čime je trajno omogućeno povećanje onečišćenja hrvatskog okoliša. Ovom uredbom je omogućeno:

 1)         spaljivanje otpada u cementarama (čl. 50), bez obzira što cementna industrija nema odgovarajuće filtere i ne podliježe odgovarajućim, strožijim propisima kakvi vrijede za spalionice komunalnog otpada

2)         masovno i sustavno povećanje onečišćenja okoliša u svrhu ostvarenja što većih profita  vlasnicima cementara

3)         potencijalno spaljivanje i opasnog kemijskog otpada zakamufliranog u petrolkoks kao energent cementnih peći

4)         pri proizvodnji cementa granične vrijednosti NOx spojeva povećavaju se na skoro dvostruki iznos (čl.12)

5)         mjerenje emisija onečišćujućih tvari u otpadnim plinovima mora započeti tek od 01.07.2004. (čl.61)

6)         propisane granične vrijednosti za ispuštanje onečišćenja smiju do 31.12.2008. biti trostruko prekoračene (čl.62)

 

Stoga eko udruge zahtijevaju od Ministratsva zaštite okoliša i prostornog uređenja:

1)         poništenje odluke o dopuštanju korištenja ugljena u tvornici ˝Dalmacijacement˝

2)         poništenje odluke o suspaljivanju otpada u cementarama

3)         poništenje uredbe (n.n. 105/02) kojom je omogućeno povećanje graničnih vrijednosti emisija najrazličitijih štetnih elemenata i spojeva u zrak

  

KOROMAČNO

             Rješenjem ministarsva zaštite okoliša i prostornog uređenja tvornici cementa Koromačno odobreno je spaljivanje nekih vrsta otpada, posebice rabljenih ulja, starih autoguma (23.01.2001. 5.000 tona), mesnog koštanog brašna i sl., sve uz obrazloženje kako TCK ispunjava sve tehničko-tehnološke uvjete za spaljivanje otpada. Unatoč ovom obrazloženju, sa početkom spaljivanja otpada počinju problemi u okolišu, posebno u smislu pojave neugodnih stranih mirisa, kako na kopnu tako i na moru. Javljaju se vidljiva oštećenja šumske vegetacije na području oko TC Koromačno, a stanovnici okolnih naselja često zamječuju neuobičajene emisije iz dimnjaka i/ili postrojenja TC Koromačno, što nastoje zabilježiti pomoću video zapisa.

 

Zbog navedenog, građani s područja općine Raša traže:

 

1)         korigiranje TC Koromačno u postupcima spaljivanja, odnosno prestanak spaljivanja otpada,

2)         uspostavu neovisnog eko – nadzora nad TC Koromačno i okolišem,

3)         određivanje ekoloških nadoknada (eko – renta).

  

PODRUČJE BIVŠE TVORNICE CEMENTA U PODSUSEDU I CIOS

 Od 1990. godine, u ratnom vremenu započinje divlja, bespravna izgradnja na prostorima bivše tvornice cementa u Podsusedu. Osiguranje sudjelovanja javnosti u institucionalnom rješavanju pitanja zaštite okoliša, potpuno je izostalo u slučaju lociranja, odnosno omogućavanja rada tvrtkama CIOS, CIOM i CIAK, smještenim na ovom području.

 Zbog niza ekoloških incidenata, dokazane kontaminacije okoliša, opravdane sumnje da se uz nekontrolirano spaljivanje neopasnog spaljuje i opasni otpad, sudski osporene studije utjecaja na okoliš, činjenice da ove tvrtke rade bez osnovnih zakonom propisanih dozvola (uporabne, lokacijske i građevinske), te spoznaje da ih nadležne institucije nisu u stanju valjano nadzirati i sankcionirati, građani Podsuseda  1997. osnivaju Inicijativni odbor za obustavu rada firme CIOS.

 

Redaju se događaji, kao što su:

-          Izvještaj o izrazito povećanom zagađenju zraka lebdećim česticama (iznad 400µg/m3),

-          Utvrđivanje bespravne gradnje firme CIOS od strane Građevinske inspekcije,

-          Peticija građana Podsuseda i okolnih mjesta (više od 5000 potpisa) za zatvaranjem pogona tvrtke CIOS,

-          Rješenje Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja o uklanjanju bespravno izgrađenih objekata i postrojenja tvrtke CIOS

-          Mirni prosvjedi građana ispred pogona CIOS-a u Podsusedu, protiv zagađivanja okoliša, te Osnivanje Udruge za zaštitu okoliša ˝EKO-2000˝,

-          Pogibija od šrapnela čovjeka u dvorištu udaljenom oko 200 m od bivše tvornice cementa zbog miniranja u krugu bivše tvornice

-          Presuda Upravnog suda kojom se poništava Odobrenje Državne uprave za zaštitu okoliša tvrtki CIOS za izgradnjom postrojenja, čime je u potpunosti osporena Konačna studija utjecaja na okoliš postrojenja tvrtke CIOS,

-          Inspekcijski nalaz Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja o uvozu tvrtke CIAK 2500 tona rabljenih akumulatora iz BiH (neodgovarajućeg naziva i carinske tarifne oznake), specificiranih kao neopasni otpad, te nakon obrade izvezenih u Sloveniju kao opasni otpad,

-          Višekratni bezuspješni pokušaji udruge EKO-2000 za organizacijom sastanka s bivšim Ministrom zaštite okoliša i prostornog uređenja g. Božom Kovačevićem, radi upoznavanja s činjenicama

-          Osporavanje od strane udruge EKO-2000 "ANT laboratorija" i gospodina Habuša kao vlasnika, kao jedinog ovlaštenog mjeritelja zagađenja okoliša, zbog sumnje u pristranost i opovrgavanje višegodišnjih tvrdnji udruge,

-          Analitička izvješća uzoraka povrća s predmetne lokacije iz 1999. i 2003. kojima se utvrđuje nedozvoljena količina kadmija i olova,

-          Izjava predsjednika Gradske organizacije HNS-a g. Franjića kojom se predlaže da CIOS preuzme poslove firme PUTO.

 

Unatoč svim prezentiranim relevantnim činjenicama gradskim i državnim institucijama, tvrtka CIOS i njene sestrinske tvrtke, kao i ostali pogoni u krugu bivše tvornice cementa u Podsusedu i dalje nesmetano rade. Razlog tomu su odluke nadležnih gradskih tijela neutemeljene na doslijednom poštivanju zakonskih procedura, već temeljene na političkom protekcionizmu. Ovo je posljedica još uvijek neizgrađenog učinkovitog pravnog sustava, odnosno nastavka daljnje erozije tog sustava (posebno pravne regulative na području zaštite okoliša), te nedorečene demokratske procedure kako je to predviđeno Aarhus-kom konvencijom.

           

            Opisanim događajima, pored ekoloških, CIOS i njene sestrinske firme kao najveći subjekti na predmetnom prostoru, prouzročili su cijeli niz problema, od kojih su najznačajniji:

 

1)         nesređeni imovinsko-pravni odnosi i daljnje kompliciranje situacije

2)         izgradnjom objekata podno klizišta brda Kostanjek, nemogućnost sanacije klizišta kako je to davno predviđeno

3)         nemogućnost cjelovite sanacije totalno devastiranog područja u skladu s GUP-om i konkretnim prijedlozima, radi izgradnje sadržaja primjerenijih potrebama stanovnika ovog dijela grada, za kojima naprosto postoji nasušna potreba, a što bi rezultiralo daleko većim ekonomskim efektima za cijeli grad i mogučnošću zaposlenja dalako većeg broja ljudi nego što je to slučaj danas

4)         ruglo na zapadnom ulazu u grad Zagreb (brda otpada), a sve po scenariju širenja posla od lokalnog recikliranja automobilskih olupina i hladnjaka, zatim vagona, potom dovoza otpada sa drugih područja Hrvatske, te na kraju uvozom iz inozemstva

5)         anarhija u kupovini i gradnji poslovnih objekata proizvoljne namjene, neprimjerenih potrebama, te odvraćanje kvalitetnih investitora u gradnju sadržaja primjerenih potrebama stanovništva

 

Zbog svega opisanog udruga EKO-2000 traži izmještanje firme CIOS i njezinih sestrinskih firmi s područja bivše tvornice cementa u Podsusedu, izvan naseljenih i urbanih područja, te traži sanaciju i uređenje područja u skladu s potrebama stanovništva ovog dijela Zagreba.

 

 ZAKLJUČAK

 

Predstavnici zagađivača opovrgli su bilo kakvo prekoračenje dozvoljenih granica zagađenja, te se deklarativno izjasnili za nadzor njihova rada i suradnju s eko udrugama. Svi sudionici skupa složili su se da je potrebna zajednička volja i dijalog kako bi se uspostavila ravnoteža između težnje za profitom i očuvanjem okoliša.

 

Analizom događaja vezanih uz postupanje s otpadom na području RH, posebno događaja vezanih uz spaljivanje otpada u tvornicama cementa, vidljivo je da se Hrvatskoj priprema nimalo ružičasti scenarij, te da smo suočeni s protagonistima čije namjere nisu transparentne.

 

            Ukupno sagledavajući krizno stanje gospodarenja otpadom u RH uočeno je slijedeće:

 

-   postoji očita sprega ˝biznisa˝ i visoke politike tako da pojedina tijela državne uprave umjesto da štite, krše zakone pogodujući određenim pravnim subjektima

-   radi sprečavanja korupcije potrebno je uvesti sustav neposredne demokracije, neposrednim izborom moralnih i sposobnih pojedinaca u zastupnička državna tijela, koji na niže funkcije nebi postavljali podobne, a nesposobne i moralno upitne osobe po političkom ključu, već stručnjake moralnog autoriteta i integriteta

-   nužno je ohrabrivanje građana da se samoinicijativno uključuju u razvoj civilnog društva, te medijska i financijska potpora razvoju civilnog društva po uzoru na europsko okružje

-   potrebno je u vladi RH oformiti povjerenstvo koje će osmisliti cjeloviti sustav eko gospodarenja otpadom, budući zbog nepostojanja istog odgovorni ljudi na probleme reagiraju interventno 

-   inspekcijski rad treba unaprijediti, jer ni nakon evidentno utvrđenih prekršaja i nezakonitih radnji, te podnijetih prijava, ne dešava se ništa, a pojedini inspektori čak su bili opstruirani od viših instanci iz vlastite nadležnosti  

-   stvari nisu institucionalno postavljene kako treba, u što spada i sustav neposrednog monitoringa zagađivača, te je u tu svrhu potrebno postaviti mjerne stanice na ugrožena područja s omogućavanjem trenutnog uvida u podatke putem Interneta

-   s obzirom da je praćenje utjecaja zagađenja na zdravlje stanovništva ugroženih područja dugotrajan proces potrebno je relevantne podatke promptno elektronički evidentirati, te omogućiti uvid u zdravstvene statistike putem Interneta

-   potrebno je odrediti pravične ekološke nadoknade (eko – renta) oštećenima, ovisno o kvalitativno-kvantitativnim posljedicama po zdravlje i okoilš

-   utvrditi instituciju gdje će zainteresirane strane moći razgovarati o eko problemima, a ne da to mora organizirati HHO  

Na vrh

 

2003-11-18

Novinarska neprofesionalnost
u izvjestavanju sa skupa