Početna

POLITIKA

EKOLOGIJA

 GOSPODARSTVO

Linkovi

Kontakt

 

Otpad

 

 

 

DONJA GORA  - kronologija
(ili: Kako je argument sile jaci od sve sile argumenata)

Nize je Dossier Donja gora (podrucje Podgore na kojem se baca otpad iz Makarske). Sastavila ga je Smiljana Sunde, clanica eko-udruge “Levanat” – Podgora

Zanimljivo je usporediti metode kojima vlastodrsci (i njima odani novinari) u demokratskoj Hrvatskoj rijesavanju stvari danas, kako su ih rijesavali za Racanove donedavne vladavine (npr. Stobrec) i kako su probleme rijesavali Racanovi mentori prije 30 godina.

Zdeslav Hrepic

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

U NOĆI IZMEĐU NEDJELJE I PONEDJELJKA POLICIJA OTVORILA PRILAZNI PUT DO ODLAGALIŠTA OTPADA KOD PODGORE
Specijalci deblokirali deponij Donja gora
http://www.slobodnadalmacija.hr/20040203/novosti06.asp

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DONJA GORA  - kronologija
(ili: Kako je argument sile jaci od sve sile argumenata)

1.- od 1962. do 2003.
Problem traje jos od 1962. godine, otkad je opcina Makarska pocela bacati svoj otpad u Podgoru. Otpad je dovozen danasnjom cestom koja vodi prema Vrgorcu, tada slijepom cestom, jer njezina gradnja, zapoceta 1930-ih godina, nije bila dovrsena. Kamioni su u Podgoru dovozili otpad i jednostavno ga s ceste istovarivali u privatne vinograde i vrtove na podrucje Lampin rât, tj. iznad zaseoka Vranjesevi. Buduci da je teren veoma strm, to se najrazlicitiji otpad - od kucnog do bolnickog i klaonickog - kotrljao i do samih kuca. Naravno da su se Podgorani pobunili, pa su velikim stijenama, kopanjem prokopa i stavljanjem dasaka s cavlima pokusavali kamionima smeca zaprijeciti dolazak. Sukob je trajao godinama. Umjesto sile argumenata, koristio se iskljucivo argument sile. Prosvjednici su pozivani na tzv. informativne razgovore, bili kaznjavani, a smece je i dalje bacano, sagorijevalo je i dimilo se.
Onda je 1970-ih godina probijen ostatak ceste prema Vrgorcu, pa je vodstvo opcine Makarska rijesilo problem tako sto je zauzelo privatno zemljiste u kilometar udaljenoj podgorskoj dolini Donjoj gori, uz novu cestu, i pocelo odlagati otpad na taj prostor. Prosvjedi Podgorana su se nastavili - pobunili su se vlasnici zemljista, no odvodjeni su u zatvor.
Presudom od 16.3.1977. Vrhovni sud Hrvatske uvazio zalbe mjestana Podgore i ponistio rjesenje Skupstine opcine Makarska o izgradnji deponija u DG od 20.4.1976.
Ipak, zemljiste je nasilno oduzeto, a vlasnicima isplacena tzv. pravicna naknada. Od 1981.-1984. sklopljeno je 10 kupoprodajnih ugovora za povrsinu od 6274 m2, a po rjesenju tadasnje opcine Makarska (ciji su sljednici: grad Makarska i opcine Brela, Baska Voda, Tucepi i Podgora) nisu zakljuceni ugovori za 2363 m2. Iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec odlagaliste je raslo i sirilo se, pa je odavno prosireno na visestruko vecu povrsinu privatnih posjeda no sto je bilo oduzeto s tom tzv. pravicnom naknadom. Podgorani su i dalje prosvjedovali - stoga sto im je  oduzeta zemlja i stoga sto im je trovan okolis - tlo, voda i zrak. Sastajale su se razne komisije, pisale se zalbe i tuzbe. U vise navrata cula su se obecanja kako je odlagaliste u Donjoj gori privremeno i kako ce biti zatvoreno u iducih nekoliko mjeseci, no u stvarnosti se nista nije poduzimalo, a nekoliko mjeseci pretvorilo se u 28 godina.
Problem Donje gore posebno je aktualiziran 1981., kada je dio Biokova proglasen parkom prirode. Tada se culo da u parku prirode ne smije postojati odlagaliste otpada, pa se makarska vlast branila da je to privremeno i da ce odlagaliste biti zatvoreno do kraja te, a najkasnije do kraja iduce godine. No, od proglasenja Parka prirode proslo je, evo, vise od 22 godine.
U tome vremenu Podgorani su i dalje prosvjedovali, bunili se, a mnogi bespomocno dizali ruke od svega i iseljavali se. U tome vremenu broj zitelja u Makarskoj vise je nego udvostrucen.
Makarska dnevno odlaze 80 prostornih metara smeca, a toliko i ostale opcine Makarskoga primorja.
U tijeku je vise sudskih sporova s predmetom ometanje vlasnistva.

Kvaliteta zivota u Podgori najbolje se moze oslikati jednim jedinim
podatkom: ove (2003./2004.) skolske godine u prvi razred osnovne skole upisano je svega dvoje ucenika. ________________________________________________________

2.- 2001. godina
9.4.2001. inspektor zastite prirode  Ministarstva za zastitu okolisa i prostorno uredjenje – Uprave za inspekcijske poslove donio je rjesenje kojim je naredjeno tvrtki PODGORA d.o.o. iz Podgore da «privremeno obustavi djelatnost odlaganja komunalnog i drugog otpada na predjelu Donja gora, do ishodjenja uvjeta zastite prirode. Ukoliko nositelj djelatnosti ne ishoduje uvjete zastite prirode, obvezuje se sanirati odlagaliste, tj. taj dio zasticenog dijela prirode vratiti u prvobitno stanje, a sve u roku od 3 mjeseca od dana pravomocnosti ovog rjesenja.»

3.- 2003. godina
        Od pocetka 2003. Podgorani, a osobito stanovnici uvale Cakje (predjela koji je najblizi odlagalistu), upozoravaju nadlezne da se uz odlagaliste dalje ne moze zivjeti, jer su dim i smrad neizdrzljivi, po usjevima pada pepeo s odlagalista, a zagadjena je i voda.
        Uprava Parka prirode Biokovo salje inspektora, koji zakljucuje da odlagaliste hitno mora biti zatvoreno.

16.1.2003. dopis Ministarstva zastite okolisa i prostornog uredjenja: Prema odredbama clanka 35. Pravilnika o uvjetima za postupanje s otpadom, odlagalista otpada, u koje spada i odlagaliste Donja gora, moraju biti sanirana najkasnije do 1. srpnja 2003. Ako odlagaliste otpada do tog roka ne bude sanirano zatvara se. Ako rjesenje inspektora nije provedeno, inspektor je duzan provesti postupak izvrsenja toga rjesenja.

7.2.2003. inspektor zastite prirode obavio je kontrolu izcrsenja rjesenja i ustanovio da tvrtka PODGORA d.o.o., tj. njena pravna sljednica PODGORA-CISTOCA d.o.o. nije obustavila odlaganje otpada u Parku prirode Biokovo, nije ishodovala uvjette zastite prirode, niti je sanirala odlagaliste. ... Prema zakljucku o dozvoli izvrsenja, izvrsenje ce se provesti putem JU parka prirode Biokovo, na trosak izvrsenika. Ustanova je po preporuci Ministarstva odgodila izvrsenje do kraja turisticke sezone.

10.2.2003.  inspketor Ministarstva zastite okolisa – Uprave za inspekcijske poslove donosi Zakljucak o dozvoli izvrsenja. Izvrsenje ce se provesti na sljedeci nacin:
- trajno ce se obustaviti odlaganje komunalnog i drugog otpada, a najkasnije do 1.4.2003.
- pristupit ce se sanaciji odlagalista u skladu sa zakonskim propisima
- izvrsenju ce se pristupiti nakon 1. ozujka 2003.
- izvrsenje ce se provesti putem JU Park prirode Biokovo, na trosak izvrsenika

20.2. 2003. korisnici odlagalista komunalnog otpada Donja gora u Podgori i
to: opcine Brela, Baska Voda, Tucepi, Podgora, te gradovi Makarska i Vrgorac uputili su MZOIPU zahtjev za produzenje koristenja odlagalista komunalnog otpada.

Pocetkom kolovoza 2003. – Sanitarna inspekcija postavlja natpise na sve javne vode u Podgori da je voda zagadjena i da je zabranjena za uporabu.

Pocetkom kolovoza 2003. - U novinama objavljene informacije da je more u Podgori zagadjeno.

Sredinom kolovoza 2003.  – Uoci blagdana Velike Gospe na odlagalistu u Donjoj gori buknuo pozar – stotine vatrogasaca, uz pomoc kanadera, tjedan dana gase pozar.

Ljeto 2003. – Podgorom se pronose price o bacvama nepoznata sadrzaja sto ih u Donju goru nocu dovoze kamioni zagrebacke registracije. 25.10.2003. mjestani Podgora i vlasnici zemljisnih cestica na predjelu Donja gora upucuju pismo zupanu splitsko-dalmatinskom u kojemu ga izvjescuju da su se stekli uvjeti za zatvaranje deponija DG (na temelju rjesenja Ministarstva za zastitu okolisa od 10.2.2003.), te na temelju zahtjeva vlasnika cestica zemlje koji ne dopustaju daljnju uzurpaciju zemljista (sudska tuzba za ometanje posjeda u postupku), te da je deponij zatvoren od 20.10.2003. Obavjescuju i da je Opcinsko vijece Podgore, na sjednici od 25.10.03., podrzalo prosvjednike.

20.11.2003. pomocnik ministra zastite okolisa i prost. uredjenja dr. Roko Andricevic i pomocnik ministra javnih radova, obnove i graditeljstva Alfred Obranic, pozivajuci se na sva dotadasnja rjesenja i zakljucke, obavjescuju
zupana: «Sukladno navedenom, obavezni ste odmah poduzeti radnje u cilju zbrinjavanja nastalog komunalnog otpada. Buduci da je na odlagaliste Donja gora odlagan komunalni otpad s podrucja gradova Makarske i Vrgorca, te opcina Brela, Tucepi, Baska Voda i Podgora, potrebno je iznaci zajednicko rjesenje, jer je spomenuto odlagaliste trajno zatvoreno.» Kao jedno od mogucih privremenih rjesenja predlaze se i baliranje otpada, s tim da: «Privremena lokacija za skladistenje baliranog otpada ne smije se nalaziti na podrucju Parka prirode Biokovo ili nekom zasticenom podrucju.»

14.1.2004. – Ocitovanje ravnatelja JU PP «Biokovo» Ante Cvitanovica: «Po zavrsetku sezone, u listopadu 2003., nas nadzornik poduzeo je mjere izvrsenja zakljucka (zatvaranje deponija), sto se poklopilo i s akcijom mjestana Podgore na zatvaranju. Poslije toga stav nase Ustanove je ostao
isti: Deponij je definitivno zatvoren, uz obaveznu sanaciju, koju ce financirati dosadasnji korisnici.»

3.- 2004. godina
1.1.04.  – Stupa na snagu Zakon o otpadu, prema kojemu su za zbrinjavanje svoga komunalnog otpada nadlezne opcine i gradovi gdje otpad nastaje.
(Napomena: Podgora je samostalna opcina, koja s gradom Makarskom cak ni izravno ne granici!)

3.1.04. – Sastanak u Splitui: predstavnici prosvjednika iz Podgore, te predstavnici lokalnih i zupanijskih vlasti s ministricom zastite okolisa Marinom Matulovic-Dropulic. Ministrica ponudila dvije opcije za rjesenje problema Donje gore:
a)      Donja gora se otvara za daljnje odlaganje otpada, a paralelno s time
teci ce i sanacija – u tom slucaju obvezuju se korisnici odlagalista, osim opcine Podgora, asfaltirati i postaviti kocke i rasvjetu na cesti od groblja do kraja Cakaja, najkasnije do 31. svibnja 2004.; obvezuju se svi sudionici sudskih postupaka u svezi odlagalista Donja gora povuci sve tuzbe i obustaviti sve druge postupke koje su pokrenuli jedni protiv drugih; opcina Podgora i JU PP “Biokovo” vodit ce odrzavanje i skrb o odlagalistu Donja gora
b)      Donja gora se ne otvara i nema sanacije odlagalista; u slucaju
prihvacanja ove opcije - ministrica jamci da prema prosvjednicima nece biti upotrijebljena sila

4.1.04. - Ministrica zastite okolisa, prostornog uredjenja i graditeljstva – Marina Matulovic-Dropulic – u razgovoru za Vjesnik izjavljuje kako i gradovi i opcine moraju shvatiti da po zakonu problem otpda moraju rijesiti na svom podrucju. ...  Nedopustivo je da bilo tko kaze da ce smece odlagati negdje drugdje, jer ne zeli odlagaliste na svom teritoriju.

5.1.04. – Sastanak u Podgori; na sastanku nazocni prosvjednici - vlasnici zemljista, ostali Podgorani, ukljucujuci i nacelnika opcine Podgora Momira Sumica i donacelnika Ljubu Leticu. Nazocna i novinarka “Makarske kronike” Ivanka Suta s fotoreporterom Kresimirom Zaneticem. Gotovo jednoglasno (uz 1 glas protiv i 1 suzdrzan) odluceno da se postuje Zakon i da Donja gora ostaje zatvorena, a sanacija da se obavi po Zakonu koji obvezuje korisnike i zupaniju da sanaciju obave.

25.1.04. – U Podgori osnovana Eko-udruga ”Levanat”

2.2.04. – U 4 sata ujutro, pod izlikom da cestu Makarska-Vrgorac rasciscavaju od odrona, radnici (ciji?) uz osiguranje postrojbe od 50 specijalnih policajaca ruse pregrade u Donjoj gori koje su 20.10.03. (na pristupnoj cesti) i 31.1.04. (na privatnom posjedu obitelji Letica) izgradili prosvjednici. Prosvjednici i clanovi eko-udruge “Levanat” traze nalog za rusenje, medjutim pismeni nalog ne postoji.


Smiljana Sunde
clanica eko-udruge “Levanat” – Podgora

 

Na vrh

 

2004-02-03