Početna

POLITIKA

EKOLOGIJA

 GOSPODARSTVO

Poveznice

Kontakt

 

Vode

 

 

 

Vode su sve zagađenije

dr. Kazimir Kauzlarić

Priredio: Valerije Vrček, Glas Koncila
http://www.glas-koncila.hr/rubrike_prigovor_znanosti.html?news_ID=3447

Uoči Svjetskog dana voda razgovaramo s prof. dr. sc. Kazimirom Kauzlarićem, koji je radio kao stručni savjetnik u bivšem ministarstvu za okoliš, a danas kao izvanredni profesor povremeno predaje na sveučilištima zaštitu okoliša i opću ekologiju, te sudjeluje kao kolumnist na stranicama Croinfoa (link).
 

Kako ocjenjujete stanje okoliša, s posebnim osvrtom na vode za piće? Poštuju li se ustavna prava građana na zdrav okoliš i život?

Mjerenja i istraživanja pokazuju da su ustavna prava građana na zdrav okoliš i zdrav život »zadnja rupa na hrvatskoj svirali« i potvrđuju ocjenu o tome kako je ekološka i okolišna kriza, odraz krize morala, vrednota, te vrijednosnog i pravnog sustava.

Već osamdesetih godina utvrđeno je mrežom međunarodnih mjernih stanica (EMEP), avionskim i satelitskim snimcima i mojim proračunima prekograničnog i regionalnog donosa štetnih tvari na pojedina područja (prihvaćenim od strane EKONERG-a), da je ekosustav Hrvatske (zrak, šume, tlo, vode) preopterećen štetnim tvarima, zbog čega je došlo do poremećaja ekološke ravnoteže, te da taj ekosustav puca po svim šavovima.

Na osnovi istraživanja propadanja ekosustava, koje sam vodio sa stručnjacima Šumarskog instituta Jastrebarsko-Zagreb, došlo se do zaključka da se ne može zaustaviti uzlazni trend propadanja ekosustava, ali da se može usporiti primjenom mjera zaštite, od kojih su najvažnije: smanjenje emisija štetnih tvari pomoću zamjene visokosumpornih goriva (ugljen, mazut, loživo ulje) s prirodnim plinom iz jadranskog podmorja kod Pule, kao najpovoljnijim ekološkim, energetskim i ekonomskim energentom, odsumporavanje i denitrifikacija dimnih plinova iz prvog i drugog bloka TE »Plomin«, poštivanje potpisane Međunarodne konvencije o prekograničnom zagađivanju zraka na velikim udaljenostima (zabrana izgradnje visokih dimnjaka) i pročišćavanje otpadnih voda iz industrije i kanalizacije - kao ekoloških uvjeta za pristup Hrvatske euro-atlantskim integracijama.

Te su mjere prihvaćene krajem osamdesetih godina, ali nije došlo do njihove primjene.

Vrijeme je potvrdilo našu prognozu da će propadanjem šuma doći do smanjenja izdašnosti izvorišta voda i protoka vodotoka Gorskog kotara i Hrvatske, smanjenja šumske prostirke koja kao osebujan filtar sprečava zagađenje podzemnih voda od kiselih kiša i nepročišćenih otpadnih voda, zagađenja površinskih voda od kiselih kiša i nepročišćenih otpadnih voda industrije i kanalizacije i pojava kancerogenih i drugih oboljenja probavnih organa stanovništva koje koristi zagađenu vodu za piće.

Međunarodni znanstveni skup u organizaciji HAZU (1998) i dugogodišnja istraživanja stručnjaka, koji misle svojom glavom, pokazuju da su kisele kiše i nepročišćavanje otpadnih voda industrije i kanalizacije prve i najvažnije karike u lancu propadanja šuma, zagađenja tla, zagađenja podzemnih i površinskih voda i pojava kancerogenih oboljenja probavnog trakta kod osoba koje piju zagađenu vodu.

Zato ne iznenađuju podaci Hrvatskih voda, koje su organizirale ispitivanje površinskih voda na 249 mjernih postaja. Korištena je važeća Uredba o klasifikaciji voda (NN 77/98) koja daje granične vrijednosti zagađujućih tvari u vodama, kod kojih se iste mogu koristiti za piće bez posebnog pročišćavanja (vode I. vrste). Prema pojedinim skupnim pokazateljima kakvoća vode ne zadovoljava zahtjevima za I. vrstu vode (vode za piće): hranjive tvari (s nitratima) - na 95% mjernih postaja, teški metali - na 82% mjerne postaje, režim kisika - na 86% mjernih postaja, mikrobiološki - na 91% mjernoj postaji i biološki - na 96% mjernih postaja. Iz tih podataka slijedi da je stanje katastrofalno, jer većina stanovnika Hrvatske pije zagađenu vodu u smislu važeće uredbe.

Koji su glavni uzroci tako nepovoljnog stanja?

Političku elitu ne interesira znanstveno-stručna istina o okolišu. Takva istina zahtijevala bi angažiranje sredstava za sanaciju stanja. Energetsko-industrijskom lobiju, koji ima glavnu riječ u razvojnoj politici, ne odgovara istina. Njemu je prioritetan isključivo profit, a ne zaštita okoliša. Glavni orijentir politike prema okolišu sadržan je u političkom sloganu: »Hrvatska, raj na zemlji i nacionalni park Europe«, koji je iznad zakona, morala i etike. Istina, postoje zakoni o javnosti podataka o stanju okoliša (NN 82/1994) i pravu na pristup informacijama (NN 172/03) s kaznenim sankcijama, ali se izbacuju s posla osobe koje se pridržavaju tih zakona. To se je dogodilo mr. Vilmi Buttignoni iz Zavoda za javno zdravstvo u Puli koja se usudila iznijeti javnosti podatke o stanju voda u Istri, iako nisu zadovoljavali političke stavove centara političke moći.

Zbog tih razloga ni javnost, ni mjerodavne inspekcije, ni Vlada RH, ni Sabor RH nisu imali podatke o naprijed navedenom katastrofalnom stanju voda za piće u Hrvatskoj, jer su se odgovorne osobe u županijskim zavodima za javno zdravstvo, gdje se obavljaju ta mjerenja, i Hrvatskim vodama, kojima se dostavljaju rezultati tih mjerenja, bojali iznijeti pravu istinu. Iznijeli su im podatke koji zadovoljavaju političke kriterije. Umjesto zaključka citiram izjavu Svetoga Oca: »Ekološka kriza je kriza morala i zbiljski prezir spram čovjeka«, koja odražava pravo stanje.

Glas Koncila, broj: 12 (1604), 20.3.2005.

 

Na vrh

 

2005-03-20