Početna

POLITIKA

EKOLOGIJA

 GOSPODARSTVO

Poveznice

Kontakt

 

PROTESTNO PISMO

 PreDobra za tako malo struje!

2006-11-20

 Rijeka Dobra je krška rijeka, pritoka Kupe i cijelom svojom dužinom nalazi se u RH. Tok Dobre je već dosta promijenjen dvijema elektranama, a sada joj prijeti potpuno uništenje izgradnjom HE Lešće (POVEZNICA). Područje je izuzetno bogato zaštićenim vrstama na razini Hrvatske i Europe (npr. ribi mladici, Hucho hucho, je Dobra jedno od zadnjih mrijestilišta u RH i Europi), te je prepoznato kao ekološki važno područje i predloženo za zaštitu na razini Hrvatske  (zaštićeni krajolik) i na razini EU (Natura 2000).

Rijeka i cijeli njen kanjonski dio će se uništiti izgradnjom brane i akumulacije, a sve u svrhu dobivanja manje od 1% od ukupno proizvodene struje u RH. A skandal je još veći kada znamo da je gubitak u prijenosu i  distribuciji struje preko 17 %.

Stoga se pitamo zašto se navedenih 65 milijuna eura, predviđenih za gradnju HE Lešće, nije utrošilo na optimalizaciju sustava distribucije struje?

Kako je moguće da se RH isplati graditi HE na krškom području, dok se to niti jednoj državi na svijetu ne isplati zbog propusnosti terena i velikih troškova zadržavanja vode unutar akumulacije?

 Morate biti svjesni da je puno manjkavosti u ovom projektu, neizostavan je i velik utjecaj na prirodu i cijelokupni ekosustav Dobre i okolice, suvremeni standardi zaštite prirode i okoliša nisu zadovoljeni, premalo struje će se dobiti, a previše izgubiti potapanjem kanjona… i sve se radi po dokumentaciji i standardima iz SFR Jugoslavije (Studija utjecaja na okoliš je iz 1985.).

Može li sebi to dopustiti moderna, samostalna Hrvatska, na navodnom ulazu u EU?

 

Stoga zahtjevamo:

1. trenutnu obustavu radova na projektu HE Lešće

2. izradu nove Studije utjecaja na okoliš s Ocjenom prihvatljivosti zahvata za prirodu kako i nalaže Zakon o zaštiti prirode RH (NN 70/05).

3. uključivanje javnosti u proces donošenja odluka po uzoru na standarde EU i Aarhuške konvencije.

 

S poštovanjem,

Dr. Zdeslav Hrepić

 

Upućeno:

g. Ivo Sanader

Vlada RH

Trg Sv. Marka 2, 10 000 Zagreb

fax. 01 6303 023, besplatni fax: 0800 11 22

predsjednik@vlada.hr

 

g. Branko Vukelić

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

Fax: 01/6109-110, branko.vukelic@mingorp.hr

 

gđa. Marina Matulović-Dropulić

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb

Fax: 01/ 3772-555, ministrica@mzopu.hr

 

 

 

  Na vrh