Početna

POLITIKA

EKOLOGIJA

 GOSPODARSTVO

Poveznice

Kontakt

 

Početna stranica

 

 

 
Profil - Dr. Zdeslav Hrepić, glavni urednik CroInfo internet stranice
I ekologijom gradimo bolju Hrvatsku

Preuzeto sa:
http://www.croatianchronicle.com/read/8/tekst5.html

Piše: Višnja Miočić

Po dolasku u Ameriku 2000. godine , Zdeslav Hrepi ć (32) se posvetio u čenju i znanstvenom radu , da bi 2002. godine magistrirao , a potom u prolje će ove godine obranio i doktorat iz podru čja edukacije fizike na Kansas State University . No, iako živi u Americi, Dr. Hrepić i dalje je aktivno zaokupljen stanjem u svojoj Domovini. Nedavno je pokrenuo internet stranicu nazvanu CroInfo, koja se prvenstveno bavi ekološkim, gospodarskim i političkim temama hrvatskog društva

«Nakon zavr šenog studija i dvogodi šnjeg rada u splitskim školama , odlu čio sam se za poslijediplomski studij u Americi . U Kansas smo do šli nakon što sam dobio punu stipendiju za poslijediplomski studij u podru čju edukacije fizike kojim se bavim », ka že o svom dolasku u Sjedinjene ameri čke dr žave mladi , uspje šni i svestrani znanstvenik iz Splita Dr . Zdeslav Hrepić . Po dolasku u Ameriku 2000. godine, Zdeslav se posvetio učenju i znanstvenom radu, da bi 2002. godine magistrirao, a potom u proljeće ove godine obranio i doktorat iz područja edukacije fizike na Kansas State University. U međuvremenu Zdeslav i supruga Dijana dobili su i kćerkicu Zrinku, a svoju budućnost i dalje vide u Sjedinjenim Državama, gdje od jeseni Zdeslav započinje i karijeru predavača na Državnom sveučilištu u Kansasu.

Dr. Zdeslav Hrepić sa suprugom Dijanom i kćerkicom Zrinkom

Svojim svestranim i osebujnim zanimanjem za stanje u hrvatskom društvu Dr. Hrepić je prilično netipičan «fizičar», a njegov angažman i interes za teme od šireg društvenog značaja posebno su došle do izražaja nakon što je prošli mjesec pokrenuo novu internet stranicu nazvanu CroInfo. Svrha novih internet stranica, www.CroInfo.com, jest « upozoravanje i senzibiliziranje hrvatske javnosti na teme od izuzetnog zna č enja , u prvom redu za politi č ku samostalnost i gospodarski napredak Republike Hrvatske i drugo za za š titu i o č uvanje prirodnog okoli š a u Republici Hrvatskoj ”, navodi Dr . Hrepi ć u uvodu koji zavr š ava pozdravom : Za bolju Hrvatsku - danas ! Nagla š en interes za ekolo š ke i gospodarske ali i politi č ke teme samo su nastavak Zdeslavovog anga ž iranog djelovanja jo š iz njegovih splitskih dana gdje je aktivno dje lovao u udruzi za zaštitu okoliša «Sunce».

“ Bilo mi je puno lakše dok sam bio u Splitu i pokušavao nešto napraviti, no kad sam došao u USA mogao sam samo frustrirano od angažiranih prijatelja slušati što se uistinu događa, i čitati «ispeglane» informacije odnosno dezinformacije u novinama», kaže Dr. Hrepić, te dodaje kako slučaj ekološkog zagađenja kada je Dalmacijacement-Readymix zagadio rijeku Jadro tonama mazuta iz jedne od svojih tvornica, bila kap koja je prelila čašu. Ne samo da ta ekološka katastrofa nije imala nikakvih posljedica za korporaciju, već joj je uskoro nakon toga hrvatska vlada dodijelila svoju godišnju nagradu «za poseban doprinos za štiti okoli ša u kategoriji dru štveno odgovornih tvrtki ” (!?). Zdeslav je smatrao da su ovakve stvari moguće jer nedovoljan broj ljudi u Hrvatskoj reagira na ovakva događanja iako su slični događaji danas već svakodnevni. Većina hrvatskih medija pritom, dobro odmjerenim izvještavanjem aktivno sudjeluje u održavanju takvog statusa quo. Nako n brojnih odaslanih pisama političarima i urednicima, a bez ikakvog rezultata i odgovora, odlučio je da bi dopise i prosljeđene vijesti imalo više smisla staviti na web. Tako je došlo do rađanja CroInfo stranica.

Iseljenici trebaju ulagati u hrvatske medije

U Hrvatskoj ne funkcionira nikakav mehanizam koji bi osiguravao poštivanje pozitivnih zakona o zaštiti okoliša kao ni mehanizam koji bi spriječavao donošenje novih, za okoliš nepovoljnijih zakona. Ovo je razlog da sprega industrijalca i političara često u Hrvatskoj dovodi do sustavnog degradiranja i uništavanja prirode, smatra Dr. Hrepić.

«Industrijalci su bez ikakvih skrupula, milosti ili morala kad je profit u pitanju, a političari u Hrvatskoj održavaju visoke indekse na ljestvicama korumpiranosti. Rezultat su zakoni i uredbe poput one koju je Hrvatska vlada s Božom Kovačevićem kao ministrom zaštite okoliša donijela 11. rujna 2002. Taj je uredba svjetski presedan u povećanju dopuštenih emisija onečišćujućih tvari za industiju općenito. Te su vrijednosti mnogostruko povećane u odnosu na postojeće. Na primjer za dioksine koji su najotrovnije tvari koje je čovjek proizveo povećane su – 1000 puta!. upozorava Dr. Hrepić, ističući kako je HSP, a prvenstveno njen zastupnik Dr. Tonči Tadić,jedina politička stranka u Hrvatskoj koja je reagirala i reagira na ovu uredbu tražeći njeno ukidanje.

Pokretanjem CroInfa Hrepić je, kako kaže želio pridonijeti transparentnosti za Hrvatsku važnih informacija. Kad bi u Hrvatskoj bilo dovoljno kvalitetnih i neovisnih medija koji bi javnost objektivno i profesionalno obaviještavali, situacija bi bila drugačija. "Za vrijeme Račanove vlasti u Hrvatskoj su opstala samo dva neovisna medija; tjednici «Fokus» i «Hrvatsko slovo», no oba su pala za Sanaderove vlasti. Osobito je žalosna bila smjena urednika Fokusa, Dr. Vjekoslava Bobana. Istinski domoljubi i kvalitetni profesionalci poput Dr. Bobana, danas su nažalost nepoželjni i smjenjuju se u državi čiji predsjednik vlade za sebe izjavljuje da Hrvatsku nitko ne voli kao on» ističe Hrepić, te dodaje kako ovom prilikom poziva sve hrvatske gospodarstvenike u iseljeništvu koji su se nedavno okupili u Grupi 100, s namjerom ulaganja u Hrvatsku, da razmisle ozbiljno i u ulaganju u hrvatske medije.

«Jedan kvalitetan, i što je najvažnije, neovisan, pogotovo vizualni medij, bi mogao učiniti nevjerojatno puno za promjenu stvari u Hrvatskoj nabolje.

Preduvjet da se u Hrvatskoj stvari bitno promjene nabolje je, osim slobodnih medija, svakako i temeljita promjena na političkoj sceni», smatra Hrepić.

No, iako se mladim generacijama u Hrvatskoj teško boriti s lošim nasljeđem, zbog čega ih uostalom i dalje sve veći broj svake godine napušta Zemlju, Dr. Hrepić smatra da ipak ima nade za prodor «svježe krvi» koja će promijeniti Hrvatsku. «No preduvjet za to je promjena izbornog zakona na način da se može glasati za konkretne pojedince umjesto za famozne «liste». Odlazak prežvakanih, istrošenih političara koji jedni drugima čuvaju leđa je nužan, kaže Hrepić, jer bez toga nije moguće riješiti problem korupcije. Promjeni nabolje bi svakako doprinio i povratak stručnjaka u domovinu, no, trenutna situacija u Hrvatskoj ne osigurava niti zapošljavanje i mogućnost rješavanja stambenog pitanja, što bi, smatra Hrepić, bila osnovna razina sigurnosti i prosperiteta koja bi mlade stručnjake navela da se vrate.

Pozdravljam Prvi kongres hrvatskih znanstvenika!

«Jako me obradovala vijest da u studenome ove godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH organizira Prvi kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva. Ministar Dr. Primorac, očito razumije važnost ovakve razmjene, kaže Hrepić, koji ističe da bi osim ostvarenja konkretnih dogovora o različitim oblicima znanstvene suradnje cilj Kongresa trebao biti i razmjena dodiplomskih studenata. Semestar proveden u inozemstvu je dragocjeno i nezaboravno edukacijsko i životno iskustvo za studenta a uz kvalitetan program razmjene može biti i financijski vrlo prihvatljivo. Osim što bi to omogućilo našim studentima da provedu semestar u SAD-u odnosno Europi, omogućilo bi i studentima iz tih zemalja da provedu semestar u Hrvatskoj što je izvanredna promocija Hrvatske, ističe Zdeslav Hrepić.

Druga novost koja je izgledala obećavajuće za hrvatske znanstvenike, ističe Zdeslav je nedavno odobreni kredit Svjetske banke za povratak hrvatskih stručnjaka u domovinu. «Međutim, iako je ministar Primorac o tome naveliko pričao za hrvatske novine u prvim mjesecima ove godine, na internet stranicama Ministarstva znanosti se ne može o tome ništa naći, a nikakav odgovor nisam dobio ni nakon izravnih i opetovanih upita Ministarstvu».

No, vidi li mlada obitelj Hrepić svoju budućnost ipak u Hrvatskoj jednog dana, upitali smo mladog znanstvenika.

Do daljnjega ostajemo u USA što nije bila naša prvotna zamisao. Naime, namjeravali smo se vratiti odmah po završetku mog studija ali to se izjalovilo radi nemogućnosti zapošljavanja i radi nesređenog stambenog pitanja u Hrvatskoj. Prije godinu i pol, kako se moj studij privodio kraju, počeo sam se raspitivati na hrvatskim sveučilištima o poslu no na mnoge upite nisam dobio nikakav, odnosno nikakav konkretan odgovor, kaže Zdeslav, koji, zajedno sa suprugom Dijanom, koja je ekonomist, i kćerkicom Zrinkom, za sada ipak hrvatsku javnu scenu nastavlja pratiti iz Amerike. No, kako naglašava, smatra da će to biti samo još narednih 7-8 godina, dok mlada obitelj ne uštedi za stan i riješavanje osnovnih životnih uvjeta u domovini. A tada, po povratku, Dr. Hrepić već sada razmišlja o ozbiljnom društvenom angažmanu, ne isključujući i političko djelovanje. Mladoj obitelji Hrepić želimo puno uspjeha u Americi, te da se se planiranih 7,8 godina ipak ne pretvori u boravak do mirovine, već da se pridruže svojim znanjem, iskustvom i energijom onima koji će Hrvatsku pretvoriti u bolje i najljepše mjesto za život svih generacija.

 

Na vrh

 

2004-06-15